Wymagania Sanitarne Dotyczące Produktów Rybnych Zostały Ujednolicone

image

W związku z wejściem w życie rozporządzenia technicznego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej "Bezpieczeństwo ryb i produktów rybnych" (TR TS 040/2016), niezbędne przepisy zostały zmienione w celu ujednolicenia norm.


W szczególności zastosowano jednolite wymogi sanitarno-epidemiologiczne i higieniczne w odniesieniu do różnych produktów rybnych sprzedawanych na terenie Unii i wymienionych w TR TS 040/2016.

Wspomniane wymagania bezpieczeństwa zostały wprowadzone decyzją Komisji Unii Celnej Nr 299 z dnia 28 maja 2010 r. "O zastosowaniu środków sanitarnych w Unii Celnej". Zmiany te zostały przyjęte decyzją Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Nr 107 z dnia 29 sierpnia 2017 r. "W sprawie zmiany ustępu 2-1 decyzji Nr 299 Komisji Unii Celnej z dnia 28 maja 2010 r."


powrót