Zezwolenie RTN - Rostecknadzor

Zezwolenie RTN jest wymagane przy użytkowaniu niebezpiecznego urządzenia podczas całego okresu eksploatacji. Zezwolenie potwierdza że urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu.

Przy uzyskaniu zezwolenia RTN są kontrolowane następujące obszary:

  • Sprawdzenie projektu, wykorzystanych materiałów i przeprowadzonych obliczeń
  • Sprawdzenie instrukcji utrzymania i naprawy urządzenia
  • Kontrola przeciwwybuchowa i bezpieczeństwa elektrycznego

image

Na podstawie tych dokumentów wystawiana jest ekspertyza RTN, która zostaje przekazany do siedziby Rostechnadzor z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Okres uzyskiwania zezwolenia zależy od produktu, ale nie jest dłuższy niż 3 miesiące, od momentu podpisania umowy i przekazania wszystkich wymaganych dokumentów.


W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania certyfikatu w Rosji.
powrót