Obowiązkowy Certyfikat GOST

Obowiązkowa certyfikacja w Rosji polega na uzyskaniu dokumentu, potwierdzającego jakość wyrobów i jego zgodność z normami i standardami Rosji. Normy, którym odpowiada towar, są podawane w treści certyfikatu.

Certyfikat GOST-R obejmuje wyroby firm zagranicznych jak również wyroby firm rosyjskich.

Obowiązkowej certyfikacji z reguły podlegają produkty związane z bezpieczeństwem ludzi, bezpieczeństwem dla środowiska oraz technicznej i informacyjnej zgodności i możliwości zastąpienia maszyn i urządzeń. Wynika to z potrzeby zachowania jednakowych metod kontroli i znakowania produktów.

Przy obowiązkowej certyfikacji producent i konieczny odbiorca są pewni, że towar jest bezpieczny i nadaje się do użytkowania.
image
Certyfikacja dla partii towarów:

W certyfikat są wpisane dane rosyjskiego odbiorcy, ilość i nazwa towaru zgodnie z zawartą umową z firmą rosyjską.


Certyfikacja dla produkcji seryjnej:

Certyfikat jest wystawiany na firmę - producenta. Termin ważności certyfikacji obejmuje od jednego roku do trzech lat, w zależności od schematu certyfikacji.


W razie potrzeby, zakład produkcyjny zostanie skontrolowany przez naszych ekspertów. Na podstawie protokołu z kontroli zakładu i wyników badań laboratoryjnych zostanie wystawiony certyfikat zgodności. W certyfikat zostaną wpisane tylko te wyroby, które zostały zgłoszone do certyfikacji. GOST-R, w odróżnienu od certyfikatu ISO, jest wystawiany na towar (wyrób), a nie na cały zakład produkcyjny.
W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania certyfikatu w Rosji.
powrót