Certyfikaty Unii Celnej
Białorusi, Kazachstanu i Rosji

Certyfikat Unii Celnej to oficjalny dokument potwierdzający jakość produkcji, z zatwierdzonymi standardami, na terytorium Unii Celnej. W skład Unii Celnej wchodzą trzy państwa: Białoruś, Kazachstan oraz Federacja Rosyjska. Państwa te zawarły porozumienie o jedynych zasadach, oraz przepisach technicznej regulacji.

Certyfikat Unii Celnej jest obowiązkowo wymagany do wwozu na obszar celny Białorusi, Kazachstanu i Rosji przez służby celne, każdego z państw członkowskich. Celem było zniesienie technicznych przeszkód, takich jak obowiązkowa certyfikacja w handlu między trzema państwami, oraz zmniejszenie ilości obowiązkowych procedur technicznych, przy imporcie towarów na terytorium, oraz przy eksporcie towarów z terytorium Białorusi, Kazachstanu i Rosji.
image

Certyfikat Unii Celnej może być używany do eksportu towarów do każdego państwa - Rosji, Białorusi lub Kazachstanu. Certyfikat jest ważny także na terytorium każdego z tych państw. Dzięki temu każda firma, może eksportować swoje towary do każdego państwa, na podstawie jednego certyfikatu zgodności. Certyfikat Unii Celnej zastępuje międzynarodowe certyfikaty zgodności Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Certyfikaty Unii Celnej wydawane są na maksymalny okres 5 lat.

Certyfikat Unii Celnej potwierdza wymogi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, oraz pozwala eksporterom i producentom, rozprzestrzeniać swoje towary na terytorium Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Niestety Certyfikat ten nie może być używany zamiast Certyfikatów Zgodności Łączności, Certyfikatów Bezpieczeństwa Pożarowego, Świadectwa Państwowej Rejestracji oraz innych obowiązkowych lub dobrowolnych certyfikatów zgodności. Mimo to certyfikat zgodności Unii Celnej - jest najprostszym sposobem przedostania się, na rynek trzech państw jednocześnie.


W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania certyfikatu w Rosji.
powrót